• Text
  • Text

ARU NEE

By : SARAH JOSEPHBook : ARU NEE
Author: SARAH JOSEPH
Category : Memoirs, Autobiography & Biography, Rush Hours
ISBN : 9788126477531
Binding : Normal
Publishing Date : 30-10-2018
Publisher : DC BOOKS
Multimedia : Not Available
Edition : 1
Number of pages : 64
Language : Malayalam
Paper Back

Publisher: DC BOOKS
₹53.00 ₹70.00 24% off

Book Summary

ആത്മകഥ എഴുതണം എന്ന് പലരും എന്നോടു പറയാറുണ്ട്. ചില ജീവിതസന്ദര്‍ഭങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളുെമാെക്ക ഇതിനുമുമ്പ് ഞാന്‍ അവിടവിെട കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. തീരെ സംഭവബഹുലമല്ലാത്ത ആത്തേമ്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഏറിയാല്‍ അരപ്പേജ് എന്ന് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് എഴുതിയത് ഓര്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 'അകത്തുള്ളാളുകളുടെ' മനസ്സില്‍ തിരതല്ലിയിരുന്ന വിഷാദവീചികളുടെ എണ്ണം ആരെടുത്തു? ഓരോരോ ദിനരാ്രതങ്ങള്‍ എണ്ണിക്കുറയ്‌ക്കേ കുടിച്ചുവറ്റിച്ച കയ്പുനീര്‍ ആരളന്നു? അരേപ്പജല്ല, ആറായിരം പേജിലും എഴുതിനിര്‍ത്താനാവുേമാ സങ്കടങ്ങളുടെ ആ കണക്കെഴുത്തുപുസ്തകം? അത് 'അകം' ജീവിതമാണ്.

WRITE A REVIEW

Product name: ARU NEE

Review title:Your Ratings:

Your Message:

RELATED BOOKS


About DC books
DC Books started in 1974 by Dominic Chacko Kizhakemuri [popularly known as DC, doyen of publishing in India] is considered as one of the top five prestigious literary publishing houses in India.

It is the first ISO certified book industry in India. Read more ...
Safe & Secure Shopping
Copyright @ 2020, DC Books. All rights reserved
Powered by books store malayalam | Optimized by seo company kerala
0